Verantwoord bezig zijn

Certificering

Inge Shipping BV beschikt over diverse certificaten. Hieronder ziet u een overzicht terug met daarbij een korte uitleg over de desbetreffende certificering.

Green Award certificering
Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn er schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving, kortingen op havengelden, loodsen, cursussen etc. en financiële bijdragen van een bank.

    Het gevraagde keurmerk is gerealiseerd en de ambitie is dat het er toe leidt dat
  • - schone schepen erkend, herkend en gestimuleerd worden
  • - verladers een instrument aangereikt krijgen om schone schepen te kiezen
NIWO certificering
Een NIWO certificering is verplicht voor het vervoeren van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland. Bedrijven worden op de een VIHB-lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen.
FSA Certificatie
Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoedselindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot een internationaal schema dat wordt beheerd door GMP+ International in samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden. Koppelverband Inge is met dit certificaat bevoegd om diervoeders te vervoeren.
VTL erkend leerbedrijf
Het VTL Kenniscentrum stimuleert en bevordert een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven binnen de sector Transport en Logistiek. Daarmee borgen en optimaliseren we de kwaliteit van de leeromgeving in de sector.